Föräldrakooperativet Asken är en ekonomisk förening, godkänd av Örebro kommun som fristående producent av barnomsorg sedan 1985. Vilket innebär att föreningen får en barnomsorgspeng från kommunen per barn som är inskrivna i verksamheten, utöver detta får vi ett lokalbidrag.

Genom att vi gör vissa saker i egen regi, kan vi påverka barnomsorgsavgiften.

Behovet och omfattningen av barnomsorgen prövas av kommunen på samma sätt som annan barnomsorgsverksamhet.

Anmälan sker direkt till Asken:

Förskolan Asken

Tysslinge 211

719 92 Vintrosa

Tillsammans planerar vi sedan tid för inskolning. Verksamheten utformas och genomförs av personalen och föräldrarna. Som exempel på verksamhetens mål kan följande nämnas:

 • Stimulera barns fantasi med enkla medel
 • Vistas i vår vackra utemiljö
 • Locka fram det kreativa hos barnen genom bland annat fri lek och skapande verksamhet
 • Skapa respekt och förståelse för naturen och allt levande
 • Få barnen att tänka miljömedvetet genom källsortering och kompostering
 • Aktiv föräldramedverkan
 • Ge utrymme för en fördjupad kontakt mellan föräldrar, barn och personal
 • Laga mat i eget kök

Miljöpolicy

Förskolan Asken har inriktning på natur/miljö och en stor del av verksamheten bedrivs utomhus. Allt organiskt material komposteras och resterade material går till återvinning som tex av glas, hardplast, papper, kartong och plåt.

Mål

Askens mål är utformade i enlighet med läroplanen för förskolan.
Våra övergripande mål är:

 • Respekt
 • Trygghet
 • Samarbete
 • Språk

Vision

Att nå våra mål genom en personalgrupp som kompletterar varandra väl, med en hemlik miljö i ett hus i en idyllisk trädgård, lugnt beläget på landet.

Leave a Comment