Om Asken

Föräldrakooperativet Asken startade 1985 och ligger vackert beläget längs bygatan i Tysslinge ca 10km väster om Örebro på väg mot Garphyttan. Föräldrakooperativet drivs som en ekonomisk förening där medlemsfamiljerna tillsammans äger och ansvarar för att driva verksamheten. Precis som andra fristående skolor så får vi bidrag från Örebro kommun för att driva vår verksamhet. Vi följer samma riktlinjer som en vanlig kommunal förskola och tillämpar samma taxa som den kommunala barnomsorgsavgiften. Idag har vi totalt 5 anställda som ansvarar för barnens pedagogiska utveckling och vi äger själva vår fastighet. Vi har en rektor som ansvarar för den dagliga driften, pedagogiskt arbete samt att skollag och läroplaner efterföljs.

Asken leds av en styrelse där varje medlemsfamilj förväntas arbeta i minst två år av barnets tid på förskolan. Tack vare att styrelse och föräldrar gör en del uppgifter själva kan vi hålla nere kostnaderna och istället lägga de pengarna på att ge våra barn världens bästa förskola. Att ha barn på ett lite mindre föräldrakooperativ som Asken innebär en stor trygghet där alla föräldrar, barn och personal lär känna alla och varandra. Tack vare gemensamma möten och arbetsdagar där vi föräldrar träffas skapas en stark sammanhållning även oss emellan. Tillsammans med vår personal är det vi föräldrar som påverkar hur vi vill att just vår förskola ska vara och hur våra barns vardag ska se ut och utformas. Vi föräldrar ska skapa förutsättningar för att driva verksamheten och vårt arbete är viktigt men framförallt väldigt roligt och socialt.

Genom att vi gör vissa saker i egen regi, kan vi påverka barnomsorgsavgiften.

Behovet och omfattningen av barnomsorgen prövas av kommunen på samma sätt som annan barnomsorgsverksamhet.

Miljöpolicy

Förskolan Asken har inriktning på natur/miljö och en stor del av verksamheten bedrivs utomhus. Allt organiskt material komposteras och resterade material går till återvinning som tex av glas, hardplast, papper, kartong och plåt.

Mål

Askens mål är utformade i enlighet med läroplanen för förskolan.
Våra övergripande mål är:

  • Respekt
  • Trygghet
  • Samarbete
  • Språk

Vision

Att nå våra mål genom en personalgrupp som kompletterar varandra väl, med en hemlik miljö i ett hus i en idyllisk trädgård, lugnt beläget på landet.

Askens värdegrund

Vi vill att barnen ska ges tid att upptäcka, att tänka till innan vi kommer med lösningar. Vi vill också genom vårt förhållningssätt öva barnens sociala samspel för att därigenom rusta dem för framtiden och ge dem social kompetens.