Föräldraengagemang

Styrelsearbete

Att arbeta i en föreningensstyrelse är utvecklande och ger förutom en bra inblick i verksamheten även kunskap om hur ett styrelsearbete fungerar. Varje medlemsfamilj förväntas att arbeta i styrelsen minst två år av barnets tid på förskolan. Vår styrelse träffas och har ungefär 10 möten varje år. Vi är uppdelade med ordförande, kassör, sekreterare, fastighetsansvarig, HR-ansvarig samt suppleanter. Vi admininsterar lönerna själva, ansvarar för en del bokföring och fakturering av föräldraavgifterna, ansvarar för IT och hemsida samt att vår fastighet och lekmiljö hålls i bra skick.

Arbetsgrupper

En kan inte göra allt men många kan göra mycket. Förutom styrelsen så finns det olika arbetsgrupper där varje familj förväntas vara med och arbeta:

Innemiljö – ansvarar för att innemiljön är fin och prydlig samt enklare underhåll inomhus.

Utemiljö – ansvarar för den yttre miljön med odlingar, lekställningar och yttre fastighetsunderhåll

Evenmangsgruppen – ansvarar för att det finns mat och fika till våra träffar, samt att arbetsfördelningen kring Tysslingedagen och vårt Luciafirande.

Data/IT – gruppen – ansvarar för vår hemsida, support, inloggningar samt behörigheter.

Föräldraengagemang

Det här förväntas av oss föräldrar:

Föräldratjänst ca 3 veckor/år. När vi har föräldratjänstvecka är en eller båda föräldrarna med på fredagen och hjälper till i barngrupp samt ansvarar för att det blir diskat efter lunchen samt viss tvätt. Det är väldigt givande att vara med och se barnen en dag på förskolan och brukar vara uppskattat både från barn och personal då alla lär känna varandra lite bättre än vad som ges tillfälle till vid lämning eller hämtning. Barnet är ”veckans kompis” och har dagen innan bakat något valfritt till förmiddagsfikat tillsammans med någon av våra pedagoger.

På vintern ansvarar vi under vår föräldratjänstvecka för att det blir skottat från grinden till ytterdörren och på sommaren gräsklippning samt att posten hämtas in de veckor Asken håller stängt. Det finns en arbetsbeskrivning att följa så att allt ska flyta på så smidigt som möjligt och vi under fredagen ska kunna njuta av att vara med vårt barn i dennes vardagsmiljö.

Fixardagar

En dag varje vår och höst har vi fixardagar. Vår fastighetsansvarige ansvarar för göra en arbetslista med projekt både inne och ute vilka vi betar av under dagen. Alla barn är välkomna att vara med när vi putsar, fejar, snickrar, gräver, planterar och massa annat för att göra miljön fin och stimulerande. Evenmangsgruppen ansvarar för förtäring under dagen.

Styrelsearbete

Engagemang i styrelsen minst två år av barnets tid på förskolan.

Arbetsgrupper

De familjer som inte sitter med i styrelsen engagerar sig i någon av våra intressegrupper.

Föräldramöten

Vi föräldrar har två träffar varje år. I september har vi ett välkomstmöte för alla nya familjer där vi träffas och lär känna varandra. På vårvintern har vi vår föreningsstämma där styrelsen väljs och vi tar beslut i större frågor. Det är obligatoriskt att minst en från varje medlemsfamilj är med på våra möten.