Kontakt

Anmälan sker direkt till Asken:

Tillsammans planerar vi sedan tid för inskolning. Verksamheten utformas och genomförs av personalen och föräldrarna. Som exempel på verksamhetens mål kan följande nämnas:

  • Stimulera barns fantasi med enkla medel
  • Vistas i vår vackra utemiljö
  • Locka fram det kreativa hos barnen genom bland annat fri lek och skapande verksamhet
  • Skapa respekt och förståelse för naturen och allt levande
  • Få barnen att tänka miljömedvetet genom källsortering och kompostering
  • Aktiv föräldramedverkan
  • Ge utrymme för en fördjupad kontakt mellan föräldrar, barn och personal
  • Laga mat i eget kök

Adress
Föräldrarkooperativet Asken
Tysslinge 211
719 92 VINTROSA

Telefon
019-29 64 57

Var finns vi?

Vår förskola ligger i Tysslinge by, längs Grävevägen mot Garphyttan.

Ordförande

Tobias Molin
Telefon: 076-894 76 64

ordforande@forskolanasken.se

Rektor och köansvarig.

Telefon: 076-023 94 16 (Direkt)
Telefon: 072-206 54 35 (Förskolan)

rektor@forskolanasken.se


Visa större karta