I natursköna Tysslinge, strax väster om Örebro, ligger förskolan Asken. Ett föräldrakooperativ med en stabil barngrupp, engagerad personal och aktiva föräldrar.

Förskolan består av en barngrupp med 20 barn i åldrarna 1-6 år, där åldersfördelningen är jämn. I barngruppen arbetar idag tre förskollärare och en barnskötare. All mat som serveras på förskolan lagas från grunden av vår egen kock. Vi serverar ekologisk mat som är lagad från grunden. Natur och miljö är en röd tråd i vår verksamhet, och självklart något vi också involverar barnen i genom olika temaarbeten.

Leave a Comment